12 feb 2007

Zoeken in Web of Science

Ik kom vanuit de biomedische hoek en was altijd gewend te zoeken in Pubmed. Ik heb daar zelfs cursussen in gegeven.
In Pubmed wordt alles wat je zoekt ' gemapt'. Dat wil zeggen dat het systeem gaat zoeken of en waar het in de indexen voorkomt. Met de ' Details' kun je dan nakijken of het een bekende woord (spelling) is of dat het in de gok gaat. Alle artikelen in Pubmed worden uiteindelijk voorzien van MeSH headings, trefwoorden uit een gecontroleerde trefwoordenlijst. Kun je tenminste eerst keizersnede in de lijst opzoeken, voordat je je nek breekt over de spellingsvarianten.
Heerlijk zoeken eigenlijk.
Maar nu zoek ik in Web of Science.
Je kunt op Topic zoeken. Dan zoek je in de titel, abstract en keywords. De keywords zijn de auteurstrefwoorden die vanaf 1991 zijn toegevoegd. En dat is op geen enkele manier gestroomlijnd. Ik heb een klein onderzoekje gedaan met als onderwerp citatie-analyse. Je kunt dus wel trunkeren, zodat je een ruimere vangst heb (bijv. citation*). Dan blijkt ook dat in het keyword veld soms niets is ingevuld, soms 'citation analysis', soms 'citation indexing', soms 'citation' soms 'science' of een ander nietszeggende term. Sommige artikelen van van Raan (de bibliometrisch deskundige) heb ik apart op zijn naam gezocht (en gevonden), maar die hadden of helemaal geen keyword of iets waar je niet zo gauw opkomt. Ook staat er soms apart ' impact factor' of ' bibliometrics' bij. Wordt dus een heel aparte kunst om hier mijn weg in te vinden.

1 opmerking:

Dymphie zei

En niet te vergeten het exploden!
Ik ben ook geen ander systeem tegengekomen dat zo goed met een thesaurus omgaat als PubMed: alle anderen doen het veel minder.