2 feb 2007

Ecologie indelingen

Het instituut is ingedeeld in drie hoofdcentra:
- limnologie (zoetwaterecologie)
- estuariene en mariene ecologie (zoutwaterecologie)
- terrestrische ecologie (ecologie van het land)
Als je in de Basisclassificatie kijkt dan is dat ook redelijk conform de indeling onder het subhoofdje ' Ecologie' .
42.90 ecologie: algemeen
42.91 terrestische ecologie
42.92 hydrobiologie
42.93 limnologie
42.94 mariene biologie
42.95 natuurbescherming
42.97 ecologie: overige
Wel interessant dat hydrobiologie en limnologie hier weer apart staan.
En ook interessant is te zien dat ' natuurbescherming' er ook onder valt.
In de basisclassificatie is de hoofdrubriek 42 Biologie.
Verder vallen er als hoofonderverdelingen onder:
42.00 biologie: algemeen
42.10 theoretische biologie
42.20 genetica
42.30 microbiologie
42.40 botanie: algemeen
42.50 cryptogamae: algemeen
42.60 zoölogie: algemeen
42.70 systematische zoölogie, zoötaxonomie
42.80 vertebrata: algemeen
Als rechtgeaarde bibliothecaris pak ik daar natuurlijk de UDC bij en bekijk die indeling daar. Ik heb alleen een oude -verkorte- uitgave van de UDC (1970), wellicht is het inmiddels veranderd.
Ecologie vind ik bij hoofdrubriek 574/578 Biologie en wel onder 577 ' Algemene eigenschappen van het leven en van levende wezens'.
577.4 'Algemene levensvoorwaarden. Wisselwerking met de omgeving. Oecologie. Vochtigheid. Droogte' en een verwijzing naar
581.5 ' Oecologie. Levenswijze der planten. Etologie. Fytosociologie. Plant en omgeving. Symbiose.'
591.5 ' Levenswijze. Oecologie. Etologie. Dier en omgeving. Bionomie.' Deze rubriek is onderverdeeld in zes subrubrieken: Psychologie der dieren; Voeding; Klimatologische omstandigheden; Dierensociologie; Beschermingsmiddelen; Communicatie en expressie.

Geen opmerkingen: