19 feb 2007

Ecologie leerboeken

Ben zojuist begonnen en heb het eerste inleidende hoofdstuk gelezen van:

Inleiding tot de oecologie / onder red. van K. Bakker ... [et al.] ; eindred. Nora Croin Michielsen, A.H.J. Freijsen ; met medew. van P.J.M. van der Aart ... [et al.]. - Utrecht [etc.] : Bohn, Scheltema & Holkema, 1985. - X, 565 p. : ill. ; 25 cm. Met lit. opg., reg. ISBN 90-313-0667-3

In 1995 is er een 2e herziene druk van verschenen. En die is in onze bibliotheek in Heteren.

In Picarta krijgt dit boek als GTR (d.w.z. GOO - trefwoord, waarbij GOO staat voor de Gemeenschappelijke Onderwerpsontsluiting) ecologie en handboeken (vorm).

Als ik vervolgens verder vraag welke boeken nog meer volgens die indeling ecologische handboeken zijn kom ik tot het onderstaand lijstje. Volgens onze voorlichtster is het boek van Begon tegenwoordig het handboeken voor de studenten.

How to do ecology : a concise handbook / Richard Karban and Mikaela Huntzinger. - Princeton, NJ [etc.] : Princeton University Press, cop. 2006. -VI, 145 p. ; 20 cm. Met lit. opg. en index. ISBN 0-691-12576-7

Introduction to population ecology / Larry L. Rockwood. - Malden, MA [etc.] : Blackwell, 2006. - XI, 339 p. ; 25 cm. Includes bibliographical references and index.ISBN 1-405-13263-9 pbk. : alk. paper

Handbook of the Convention on Biological Diversity : including its Cartagena Protocol on Biosafety / [updated by the Secretariat of the Convention on Biological Diversity]. - 3rd ed. - Montreal : Secretariat of the Convention on Biological Diversity, cop. 2005. - XL, 1493 p. : ill. ; 23 cm Updated to include the outcomes of the 7th meeting of the Conference of the Parties to the Convention and the 1st meeting of the Conference of the Parties serving as the meeting of the parties to the Cartagena Protocol on Biosafety. - Oorspr. uitg.: London : Earthscan, 2000. - Met lit. opg. en index. ISBN 92-9225-011-6

Ecology : from individuals to ecosystems / Michael Begon, Colin R. Townsend, John L. Harper. - 4th ed. - Malden, Mass. [etc.] : Blackwell, 2006. - XII, 738 p. ; 27 cm. 1e uitg.: 1986. - Includes bibliographical references and index. ISBN 1-405-11117-8

Phenology: an integrative environmental science / ed. by Mark D. Schwartz. - Dordrecht [etc.] : Kluwer Academic Publishers, cop. 2003. - XXX, 564 p. : ill. ; 27 cm. - (Tasks for vegetation science, ISSN 0167-9406 ; 39) Met index, lit. opg. ISBN 1-402-01580-1 geb.

World atlas of biodiversity : Earth's living resources in the 21st century / Brian Groombridge & Martin D. Jenkins ; [prep. by the UNEP World Conservation Monitoring Centre]. - Berkeley, Calif., [etc.] : University of California Press, cop. 2002. - XII, 340 p. : ill. ; 29 cm Publ. in association with UNEP-World Conservation Monitoring Centre. - Aan de kop van de titelp.: UNEP WCMC. - Uitg. in samenw. met UNEP-WCMC. - Met lit. opg. en index. ISBN 0-520-23668-8

Ecology : the experimental analysis of distribution and abundance / Charles J. Krebs. - 5th ed. - San Francisco [etc.] : Cummings, cop. 2001. - XX, 695 p. : ill. ; 27 cm.
Oorspr. uitg.: 1972. - Met lit. opg., reg. ISBN 0-321-04289-1

Stadsecologie : de stedelijke omgeving als ecosysteem / Jelle W.F. Reumer ; [eindred.: Kees Moeliker ; foto's: Allergoconsult ... et al. ; tek.: bureau Stadsnatuur Rotterdam ... et al.]. - Rotterdam : Natuurmuseum Rotterdam, cop. 2000. - 166 p. : ill. ; 21 cm. - (Stadsecologische reeks ; nr. 3)Met lit. opg. ISBN 90-73424-15-1

Ecology: principles and applications / J.L. Chapman, M.J. Reiss. - 2nd ed. -Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, cop. 1999. - vi, 330 p. : ill. ; 28 cm. 1e dr.: 1992. - Lit. opg. - Index.ISBN 0-521-58802-2

Inleiding tot de oecologie / onder red. van K. Bakker ... [et al.] ; eindred. Nora Croin Michielsen, A.H.J. Freijsen ; met medew. van P.J.M. van der Aart ... [et al.]. - Utrecht [etc.] : Bohn, Scheltema & Holkema, 1987. - X, 380 p. : ill. ; 25 cm Uitg. in opdracht van de Open Universiteit. - Bevat hoofdstuk 1 tot en met 11van: Inleiding in de oecologie. - 1985. - ISBN 90-213-0667-3. - Met lit. opg. en reg.

Basic ecology / Eugene P. Odum. - Philadelphia ; London [etc.] : Saunders College, cop. 1983. - X, 613 p. : ill. ; 25 cm Herz. versie van dl. 1 van: Fundamentals of ecology. - 3rd ed. - 1971. - Bibliogr.: p. 559-603. - Met index. ISBN 0-03-058414-0 : £28.95

Geen opmerkingen: