9 feb 2007

Prokaryote

Bacteriën dus. Ze heten " prokaryoten" omdat ze geen celkern hebben, en dat is nu juist het wezenlijke verschil met alle andere organismen. Die hebben wel een celkern en heten Eukaryoten (daaronder vallen dan de eencelligen met celkern, de schimmels, de planten en de dieren).
Letterlijk betekent het ' voor - kern'.
Je hebt ' eubacteriën ', dat zijn de eencelligen (dus zonder
celkern), die in vier verschillende vormen kunnen voorkomen: bol-, staaf-, komma, of spiraalvormig.

Daarnaast heb je nog de cyanobacteriën , de blauwalgen. Ook een geliefd onderwerp op het instituut. Die vallen ook onder de prokaryoten. Blauwalgen (geen ' echte' algen) kunnen eencellig zijn, maar kunnen ook kolonies of celdraden vormen. Zij hebben een eenvoudig soort chlorofyl om door fotosynthese licht om te zetten in energie.

Geen opmerkingen: