29 aug 2007

Ticer XML

Op 11 september 2006 schreef ik in mijn X-ref weblog:
Ik begin met het boek XML voor dummies’ en later dit najaar wil ik nog een speciale cursus doen voor presentaties in XML.
Om te beginnen bij het begin: wat zijn nu de voordelen van XML:
- structureren van je gegevens
- uitwisselen van gegevens naar andere bestandsformaten
- aanvulling van html
- beschrijft zichzelf
- effectiever, gerichte zoekacties mogelijk
- afzonderlijke elementen kunnen afzonderlijk worden geüpdatet
- gebruiker bepaalt zelf welke gegevens hij bekijkt
Dit als schot voor de boeg.
Vervolgens leer ik een paar belangrijke begrippen ‘elementen’ , ‘attributen’ en ‘ postprocessing’
In XML kun je je eigen elementen (de tags) en attributen (de waarden die bij de tags horen) definiëren. Postprocessing is het verwerken van informatie uit een document in een ander programma of proces. Of eigenlijk, je hebt informatie en m.b.v. XML kun je die informatie op verschillende manieren presenteren.
Het boek heb ik inmiddels uit, maar van die cursus is het niet gekomen i.v.m. mijn vertrek. In mijn weblog verwijs ik ook naar XML in 10 punten .
Maar op deze mooie dag in augustus dus een XML-cursusmiddag.
Als een XML document voldoet aan de syntax regels, dan is het een well-formed document. Meestal zonder DTD, met d.w.z. met een lijst betekenisvolle termen, als dat ook klopt is het ‘valid’. Bijvoorbeeld de KB heeft DTD ontwikkeld voor haar metadata.
De eisen voor een well-formed document zijn:
1)Een XML-document moet altijd een uniek rootelement hebben
2) Elk element heeft een openingstag en een sluittag
3) Elementen mogen elkaar niet overlappen
4) De tags zijn hoofdlettergevoelig
5) Attribuutwaarden moeten tussen aanhalingstekens staan
6) Voor bepaalde tekens is een aparte schrijfmethode
7) In sommige gevallen moeten namespaces gebruikt worden.
Ik gebruik hier de regels van < a href=http://www.ti-aalst.be/files/ti3_databanken/Xml.pdf >
VandeVelde’s cursus Databanken en Datamanagement: XML en vergeleken met het lijstje van Morgan. Voor een cursus kun je ook de online XML tutorial volgen.
Je kunt Marc-records transformeren naar XML, MODS heten ze dan: Metadata Object Description Schema. Daarvoor wordt XSLT (transformation) gebruikt.
Het is allemaal wel erg elementair. Ik lees hier dat CWIS in 2002 een bijeenkomst heeft gehouden over XML. En voor diepergaande informatie zal ik in de komende tijd de website van O’Reilly XML.COM nader bestuderen. We eindigen met wat oefeningetjes met SRU, want dan hebben we een OPACje gemaakt. Met een URL kun je een zoekvraag stellen aan de database. Ook in X-ref maakten we er gebruik van en noemen het ‘vastleggen van zoekacties’. Op Internet is een website te vinden Edurep van Kennisnet die doen aan het bijeenzoeken van metadata van lesmateriaal. Eigenlijk een moderne versie van wat we vandaag in Unix gedaan hebben, lijkt t.

Geen opmerkingen: