16 jan 2008

Een nieuwe bibliotheek


Een aardig boekje dat ‘ Werken aan een nieuwe bibliotheek’ . Weliswaar hebben wij er niets aan bij onze nieuwbouw, omdat het hier gaat om openbare bibliotheken. En wij als kleine academische instituutsbibliotheek verkeren in een geheel andere positie.
Toch toch aardig om te lezen.
En ik heb ook weer een aantal leuke termen geleerd: zo hoort bij het programma van eisen de inrichting van een ‘digitheek’ in andere ob’s ook wel ‘e-centrum’ genoemd.
“ E-centra bieden zowel individuele bibliotheekbezoekers als leerlingen van onderwijsinstellingen (in groepsverband) de mogelijkheid zelfstandig te leren omgaan met informatieverwerving en –verwerking met behulp van nieuwe media”
Geweldig zo’n e-centrum! Dat wil ik ook wel overnemen.
Ook aardig is de verwoording van de kernfuncties van de bibliotheek, zonder bronvermelding: het is kennelijk een algemeen aanvaarde opsomming.
“ Het bibliotheekgebouw moet vertaling van de vijf kernfuncties van de bibliotheek mogelijk maken:
- kennis en informatie
- educatie
- cultuur
- lezen en literatuur
- ontmoeting en debat”
Wat ik in ieder geval als aanbeveling meeneem is dat : “.. de logistiek ondergeschikt is aan de andere functies (dus balies, inname e.d. minder prominent) “.

Geen opmerkingen: