1 jan 2008

NetLibrary

Op oudjaar ben ik nog naar mijn OBA filiaal gegaan en daar heb ik, conform de e-book-handleiding op de OBA site – een NetLibrary account aangemaakt.
Het aanmaken van het account was heel eenvoudig, inloggen en dergelijke lukte prima.
Door dit account heb ik nu toegang tot de eContent Collectie van NetLibrary van de OBA.
Op de website van NetLibrary lees ik dat er meer dan 160.000 e-books in de totale collectie zitten. De OBA heeft daarvan in zijn eContent collectie 3465 publicly accessible books (bijv. uit het Gutenberg Project) en 123 e-books, vrnl uit de jaren 2005 en 2003.
Niet erg indrukwekkend.
Ik heb het lijstje met de 123 e-books doorgelopen en er een paar bekeken. Ze worden opgeroepen in een pdf per pagina. Je kunt deze pdf’s downloaden en printen. Maar pagina voor pagina is dat wel een werk. Het schijnt ook mogelijk te zijn, wanneer de verstrekkende bibliotheek een Adobe Content Server (ACS) Gateway License heeft dat je een boek kunt downloaden en naar een handheld zetten (PDA en wellicht ook e-booklezer). Ook kan het zijn dat je een boek kunt lenen. Maar ik heb die download en/of uitleenknop nergens gezien. Ik ga er maar vanuit dat OBA die mogelijkheid niet biedt.
NetLibrary biedt in principe dus e-books aan in de vorm van online boeken. Je moet ze dus op het scherm lezen. NetLibrary is het e-book-concept van OCLC.
Besprekingen over NetLibrary dateren meestal van 2004/2005 en hoewel het toch wel wordt aangeboden door de grote bibliotheken lijkt het niet echt een grote vlucht genomen te hebben. Terwijl een blogger wacht op de compatibiliteit met een goede e-booklezer zegt de andere blogger dat het hele NetLibrary concept niet levensvatbaar is, omdat ze alle nadelen van gewone boeken (uitleningen enzo) meenemen in het e-concept.

Geen opmerkingen: