25 dec 2007

Digitale duurzaamheid

Binnen de KNAW is er een seminar gehouden over digitale duurzaamheid.
Digitale Duurzaamheid gaat over de houdbaarheid van digitaal opgeslagen gegevens. Volgens Wikipedia gaat het over de duurzaamheid/houdbaarheid van de gegevensdragers, van de opslagapparatuur en van de gebruikte software.
Het digitaal archiveren van onderzoeksgegevens is slechts een eerste stap. Daarna moeten die ook nog digitaal toegankelijk blijven.
Het Nationaal Archief heeft de digitaleduuzaamheid.nl site. Maar daarbij gaat het over het duurzaam bewaren van digitale overheidspublicaties en andere digitale overheidsdocumenten.
Ook de KB heeft een afdeling digitale duurzaamheid, ook logisch want zij moeten de e-depots bewaren. De speerpunten voor de KB zijn : “permanent access; technology watch en standaardisering; preservation metadata en nieuwe diensten voor het e-Depot.”.
Maar het was naar aanleiding van de oprichting van de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid. De missie van de NCDD is: ´ De NCDD heeft als missie duurzame toegankelijkheid van digitale data in Nederland te waarborgen. De activiteiten van de NCDD dienen te bewerkstelligen dat Nederland over vijf jaar beschikt over een stabiele organisatorische en technische infrastructuur die de duurzame toegankelijkheid garandeert van digitale gegevens die van cruciaal belang zijn voor wetenschap, bedrijfsleven, cultuur en samenleving.”
Een nobel streven. Ook wij, als NIOO, maar zeker ook als KNAW, die immers ook al DANS in beheer hebben, zoeken naar digitale duurzaamheid.
Een eerste verkenning zal worden gestart: een vragenlijst met wat er zoal aan materiaal aanwezig is.
Over de bijeenkomst heb ik getwittered. Ik wil e.e.a. nog verder uitwerken want soms vind ik het moeilijk om alles uit elkaar te houden: repositories, open access, digitaal archiveren, geïntegreerde opslag van wetenschappelijke data, metadata, identifiers en zo verder nog een hele lijst met vaktermen.
Het was een nuttige bijeenkomst: langzaam begin ik de lagen te zien: publicaties gearchiveerd en toegankelijk via repositories bij voorkeur in open access. Maar ook de onderliggende onderzoeksdata moet comprehensible worden gearchiveerd en toegankelijk gemaakt, al dan niet geïntegreerd of alleen van metadata voorzien.

Geen opmerkingen: