8 okt 2008

Fobid-lezing veranderend mediagebruik

Paul Schnabel heeft het over 'na het boek en het beeld nu het bestand'. Hij bedoeld na uitvinding boek, uitvinding van -bewegende- beelden nu het bestand.
Vergrijzing – NL is nog lang niet vergrijsd – is goed voor het boek. Ook andere sociaal-culturele veranderingen hebben invloed op de positie van het lezen/boek. Wereld van de media is veranderd: van allocutie naar conversatie en consultatie. Niet alleen de dragers en de inhoud maar ook de typen. Professoneel veranderingen in bijv. Printing On Demand en Digital Academic Repository, maar ook in distributiekanalen, longtail.
Lezen is een dalende trend – in columns van Paul “kan t wat korter”? Jongere generatie leest niet automatisch meer, ook niet als ze ouder worden.
Op www.tijdsbesteding.nl een interessant grafiekje over de verdeling van hoofdactiviteit over de media, ook tv-kijken is dalend.
Interessant in ontwikkeling van bibliotheekgebruik is dalende,hoewel bij allochtonen stijgend (geen eigen boeken thuis). SCP-onderzoek naar openbare bibliotheken begin 2008 'De openbare bibliotheek tien jaar na nu' . Kernfuncties terug naar het beschikbaar houden van media. 'Digitalisering vergt nieuwe invulling van missie openbare bibliotheken'.
Reflectie op informatie wordt belangrijker en de ob's kunnen daar een rol bij spelen.
Steeds meer tijdsbesteding aan de PC, maar het vergt ook digitale vaardigheden, niet alleen technisch,- de instrumentele vaardigheden, maar ook de structurele en strategische vaardigheden. De manier waarop we met informatie omgaan en hoe we het steeds verder kunnen integreren in het dagelijkse leven.
Is er sprake van information overload? Vlgs Schnabel niet. Overvloedige informatie-aanbod , maar basis mediagebruik (18 uur) is constante Tegenover overload staat Informatiegemak, negeercomfort en selectieplezier. Voordelen zijn de beschikbaarheid – toegankelijkheid - herhaal/herstelbaarheid.

Geen opmerkingen: