7 okt 2008

SEP

Renee Westenbrink van de VNSU geeft een intro over SEP: Standaard Evaluatie Protocol. Hij schets een aantal problemen bij de huidige methodiek:
* beoordelingslast: vereenvoudiging (naar KEP)
* benchmarking (plaatsbepaling in onderzoekslandschap) [trouwens CWTS heeft een aardige benchmarking tool op hun website]
* maatschappelijke relevantie: ook vraag uit politiek (in ERIC, evaluating research in context)
* promotieopleidingen: komt in SEP, nu nog niet
* vitality & feasibility: toekomstperspectief managementstrategie
* landelijke vergelijkbaarheid: is geen SEP-doel, internationaal vergelijken, maar politieke vraag

Nadruk bij beoordeling liggen op instituut meer op management dan op onderzoeksgroep.
Gegevens van universiteiten zelf, maar ook van visitatierapporten.
Nieuwe elementen in het SEP mn de promotieopleidingen en maatschappelijke relevante output. Eric heeft een overzicht van de verschillende maatschappelijke mogelijkheden in private sector, in professionele publek sector en t.b.v. brede publiek.

De nieuwe SEP vereist een lange voorbereiding (6 jaars-evaulatie). Belangrijk is de mid-term review, die veel onduidelijkheid geeft. Zou ultralicht moeten en kunnen zijn. De instelling zelf bepaalt. Vergt dat aanpassingen in Metis, nee dat is niet de bedoeling.
VNSU willen een website inrichten, waarbij ook gebruikers interactief kunnen meepraten.
Vanmiddag hebben we in het workshop-gedeelte een demo.

Geen opmerkingen: