13 okt 2008

Academisch boek Conf. Van Raan

Over bibliometrie en de rol van boeken daarin. Kwaliteit van onderzoek wordt bepaald door anderen (peer review) en citatie-onderzoeken worden geschoond van zelf-citaties.
Citaties is nog niet meteen kwaliteit. Web of Science sub-universe uitbreiden met andere bronnen zoals bijv. Medline (source expansion) en met externe citaties (target expansion).
Wetenschap is een netwerk van publikaties (nodes) die met elkaar verbonden zijn door citaties (edges).
Voor normalisatie nodig: CPP,(citaties per publikaties) JCSm (per tijdschriften) FCSm (per veld). Een wetenschappelijke veld is een verzameling van tijdschriften, of in andere definties clusters van concept-related publications (mapping of science = datamining).
WoS dekt bijna 100% van biologie en dat loopt sterk terug naar minder dan 40% voor Kunst en geesteswetenschappen. Dus de gebruikelijke technieken zijn niet voor alfa's te gebruiken. Zelfs binnen geesteswetenschappen is er nog een groot verschil, en wat er niet is opgenomen zijn de boeken, aldus van Raan. (HEFCE )
Maar als je kijkt naar het tabelletje voor de Spinoza prijs, dan zie je dart er toch nog heel wat boeken een rol spelen. Wel t meest in geesteswetenschappen, maar ook in bijv. biologie zijn boeken nog redelijk belangrijk.
Als je kijkt naar de tijd van de impact dan is het verschil tussen fysica (4 jaar) en sociologie (tientallen jaren, blijft op n plateau).
Maar zelfs in fysica worden boeken nog veel geciteerd, zo bleek uit een onderzoek waarbij gekeken w erd naar de beste publikaties in bepaalde vakgebieden en daarvan de referenties van de niet-WoS publikaties (dat zijn vaak boeken).
Maar ook Library Catalogue Analysis is een goede aanvulling op het reguliere bibliomnetrische onderzoek.
Hij verwacht t meest van Google Scholar dat ze over een jaar of vijf ook met opname van boek en referenties zal komen. In WoS en Scopus is de unificatie van een boekreferentie een lastig issue.

Geen opmerkingen: