8 apr 2008

Fysieke bibliotheek - Learning Commons

Learning Commons: The In in CIL door Tom Ipri
A Learning Commons is a dynamic, collaborative environment on campus, often physically in the library, that provides assistence to students with information and research needs. It combines individual and group study space, in-depth reference service, and instruction from a variety of sources, including librarians and information technology staff. Some of its key concerns are learning, writing, technology use, and research. Its main purpose is to make student learning easier and more successful
Aldus de website van de UB van York (Canada). Sommige universiteiten noemen het ook Information Commons. Geen idee of dit concept ook leeft in de Nederlandse Universiteitswereld. Als je de verwijzingen ziet op de pagina van York UB leeft het sterk in Noord-Amerika.
Waar het dus om gaat is de fysieke plaats in een bibliotheek.
Tom begint met een historisch overzicht: een kleine tien jaar geleden heerste nog het idee dat in vijf jaar tijd er geen fysieke bibliotheek meer nodig zou zijn, omdat alles op het Web gevonden kon worden (David Baker 1998 en 1995 Ross Shimmon). Voorspelling waren dat we de fysieke bibliotheken zouden moeten sluiten, dat het een abstractie zou worden en dat er een integratie plaats zou vinden met de virtuele werkelijkheid.
Een aantal gemeenschappelijke kenmerken van de moderne bibliotheekruimte zijn: verplaatsbare meubels, ondersteuning van laptops, groepsruimte, multimedia. Er is vraag naar ruimte-invulling op een flexibele manier, ruimte voor groepswerk, variatie, stimulering van samenwerking. Daarnaast moet de omgeving ook een zekere mate van comfort hebben, en klantvriendelijkheid zijn d.w.z. selfexplaining, gedecentraliseerd, Er moet een emotionele reactie/aantrekkingskracht zijn.
Door de constructivistische theorie over de manier van leren (het nieuwe leren) weten we beter hoe mensen leren en wat ze nodig hebben. Ze leren veel van elkaar.
-Ruimte kan pacificerend of verhinderend werken
-Maar het effect van de ruimte valt weg tegen andere factoren
-Ruimte moet voldoen aan de manier van leren/lesgeven
-Ruimte moet gezien worden zoals bijv. ook materialen
Access is not enough
Studenten kun je typeren als digitaal, mobiel, onafhankelijk, sociaal en participatoir.
ECAR study (2007). Op zijn weblog geeft Tom een lijst van referenties.
Wat heeft de hoogste prioriteit bij klein budget: geef ze gevarieerde ruimte en de mogelijkheid om inrichting, meubels te verplaatsen, breng ook de andere resources erbij.
Toch interessant dat het concept nu is dat een ruimte, die flexibel ingericht kan worden noodzakelijk is voor een – grotendeels toch digitale – bibliotheek.

Geen opmerkingen: