6 apr 2008

Workshop Marketing

Workshop 12 – From Avatars to Advocacy: Innovation Through Un-Marketing in kamer ’Fairfax’ op de derde etage.
Twee sprekers: Helene Blowers (ze heeft donderdag nog een webconferentie gehad met mensen uit Amsterdam) en Michael Porter.
Michael Porter blogt onder de naam Libraryman over Library, Communities, Technology and PEZ. Wat is PEZ is weet ik niet, maar het heeft met speelgoed / knuffels en foto’s te maken. Libraryman lanceerde in april 2007 het idee dat iedereen 365 foto’s van en rond de bibliotheek zou uploaden als een soort reclame project voor bibliotheken. Hij heeft als duizenden foto’s in zijn groep op Flickr. En deelnemer aan WebJunction online community for library staff.
Helene Blowers ontwierp het “Learning 2.0” programma = 23 dingen, dat op zich gebaseerd is op het 43 dingen website van S. Abrahams. En de sociale netwerk site van 43 Things zelf, waar je een lijstje kunt maken van wat je wilt en hoe en wanneer je dat gaat realiseren. Een zogenoemde goalsetting community

Tijdens deze workshop zijn er twaalf deelnemers. De meeste zijn gericht op het verder uitwerken en ombuigen van hun marketing/ pr-beleid.
Marketing is eigenlijk un-marketing want de paradigma’s zijn verschoven.
Marketing strategie is niet meer alleen het neerzetten van het merk, is meer dan het logo, meer dan boeken, het gaat over gemeenschappen van gebruikers, dat maakt het uniek.
Van massa marketing naar niche marketing: maak het mogelijk voor je gebruiker om jouw diensten te gebruiken en te plooien naar hun eigen wens/nood.
Van Consumer to Multisumer. Van controle over de gebruiker naar mogelijkheden geven aan de gebruiker om het merk te beïnvloeden. Als voorbeeld laten ze het filmpje zien van Google over de Gmail envelop. Het gaat niet om Mail als merk, maar over de mensen die het fijn vinden om te tonen dat ze het gebruiken.
Geef gebruikers een rol in marketing. Aanbevolen het boek en de website: Cluetrain:The cluetrain manifesto.

Strategisch raamwerk van marketing:
Virtual user kun je erbij betrekken door ze het gevoel van community te geven. Betrek ze erbij, laat ze zelf meewerken. Engage: verbinding maken met bibliotheek, maar ook onderling. Het gaat allemaal over emoties.
En Enrich: verrijk de virtuele omgeving. Zorg dat er voldoende aanbod is aan verschillende voor de gebruiker interessante zaken.
Empower en personaliseer, zodat zich goed voelen over zichzelf, laat ze ‘celebrate themself’.
Informatie zoeken en vinden is niet meer de belangrijkste reden om internet te gebruiken, de belangrijkste is connecties en communities. Lees het boek van P. Martin over de Renaissance Generation.

Hoe stimuleer je dat? hou wedstrijden en geef ze een kadootje, het gaat om emoties. Zorg dat ze van je houden en dat ze erbij horen. Aansluiten bij belevingswereld. Bijvoorbeeld maak lijstjes van favorieten of vragen zoals ‘hoe beschrijf jij….’.
We doen een oefening in aansluiten bij bijvoorbeeld de evenementen die het jaar rond plaats vinden. Voor een Openbare bibliotheek is dat wel duidelijk: boekenweek, feestdagen, en plaatselijke evenementen. Maar voor een speciale bibliotheek zoals de onze is dat toch lastig.
De bedoeling is dus het creëren van een gemeenschapszin: bijvoorbeeld groepje voor foto’s op Flickr, boekengroep op LibraryThing, iets rond introductie, citatie-scores. Bijvoorbeeld WIKI voor buitenlandse studenten met tips over verblijf in NL, ieder kan iets toevoegen ter lering van nakomers. Eigenlijk zou je ook iets moeten doen als het laten bloggen van onderzoekers, zodat iedereen op de hoogte blijft van je vorderingen. Het verzamelen, repository van powerpoints zoals slideshare.
Showcasing de gebruiker, in OB's stimuleren door wedstrijdjes in foto's, zoals 'Painting the town READ' of de filmpjes met '3 reasons to love library'.

We eindigen met 8 stappen om 2.0 te marketen:
1) educate
2) experience
3) envision (pas t in je missie)
4) engage : create social celebrations
5) enable (mee laten nemen van onderdelen voor ieder om te gebruiken)
6) expand (multimedia)
7) explore (learn as you go)
8) experiment
Veel OB, maar toch heb ik nog wel een aantal ideeën opgestoken.

Geen opmerkingen: