22 apr 2008

Toekomst ws bibliotheken

Via het innovatie-praatje op CIL (H. Blowers & R. Tennant: Innovation starts with an ‘I’) kom ik bij een paper van David W. Lewis getiteld: ‘ A model for Academic Libraries 2005 to 2025’.
Hij begint met een aansprekende uitspraak van Yogi Berra: “ You’ve got to be careful if you don’t know where you’re going ‘cause you might not get there!”

Maar vervolgens blijkt hij wel enige idee te hebben waar het naar toe gaat:
- migreer volledig van print naar elektroniuch
- conserveer pieren collectie die bewaard moet blijven en zorg voor toegang wanneer dat nodig is
- herontwikkel de bibliotheekruimte tot informele studieruimte
- herpositioneer de bibliotheekmiddelen, bronnen en kennis zodat ze meer ingebed liggen in opleiding en onderzoek
- verleg de focus van collectievorming, naar het duurzaam beschikbaar maken van (eigen)content
Wat betreft het herinrichting van de bibliotheekruimte refereert hij aan het idee van ‘information commons’ of zoals het nu heet ‘learning commons’; op Cil werd daar ook diverse malen aan gerefereerd. En dan gaat het over het ‘learning beyond the classroom’
Het gaat dan om het aanbieden van individuele en groepswerkplekken, waarbij studenten m.b.v. aanwezige technologie en ondersteuning een verscheidenheid aan taken kunnen uitvoeren.
[Ik zal a.s. donderdag bij de presentatie van onze nieuwbouw nog eens extra opletten, of wij ook gelegenheid krijgen om iets dergelijks uit te bouwen. In ieder geval zou kik wel graag een kleinschalige instructieruimte (bijv. 4 pc’s) willen, die voor instructie en samenwerking gebruikt kunnen worden..]
Hij verwijst voor informatie over het Information Commons concept naar de Information Commons conferentie in 2004 en naar ‘Collaborative facilities” uit 2006.

Tot slot geeft hij nog een overzicht van strategieën die naar succes leiden:
- zorg dat producten en diensten betrouwbaarder en klantvriendelijker worden
- gebruik verkennende strategie die eerder op leren dan op succes gericht zijn
- kleine projecten moeten snel resultaat hebben, mar neem de tijd bij grote projecten
- begin met kleine projecten die tegemoetkomen aan niet al te veeleisende gebruikers
- vraag niet aan gebruikers wat ze willen, maar kijk hoe ze verschillende middelen gebruiken
- geef de voorkeur aan standaarden die het opknippen in modules van de wetenschappelijke informatieketen mogelijk maken
- voeg waarde toe
- gebruik technologie om nieuwe benaderingen te zoeken

En zegt hij ook nog als uitsmijter, ‘als individu moet je investeren in jezelf, om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en nieuwe zienswijze’. Ben ik het helemaal mee eens! Ik ga niet voor niks helemaal naar Washington.

Geen opmerkingen: