21 apr 2008

CIl evaluatie

En was het de moeite waard?
Bijzonder is in ieder geval om 2000 collega’s bij elkaar te zien. Behalve die ene keer in Londen op het ICML congres in 2000 is mij dat nog nooit overkomen.
Alleen al de mogelijkheid om je vier dagen lang onder te dompelen in informatie-uitwisseling over het informatievak maakt het al de moeite dubbel en dwars waard.
Uiteraard was er veel -2.0 – in het programma: bibliotheektoepassingen gebaseerd op web 2.0 applicaties die een interactieve en modulaire opbouw hebben. Er werd veel gesproken over RSS, social bookmarking, tagging, gaming, youtube, flickr, facebook e.a. zogenoemde sociale software.
Veel verhalen over de toepasbaarheid daarvan in de context van de bibliotheek.
Het thema van de conferentie: “ Innovative change: integrating high tech with high touch” geeft dat al aan. Het ging om moderne technologische toepassingen, maar veel aandacht gaat uit naar het introduceren daarvan bij de doelgroepen. Er werd uitbundig gesproken over samenwerking en over ‘communities’. Communities moet je dan begrijpen als gemeenschappen, maar ook doelgroepen.

Ik blijf het begrip community lastig vinden. Opgezocht in Merriam-Webster online dictionary:
Main Entry: com•mu•ni•ty
Pronunciation: \kə-ˈmyü-nə-tē\
Function: noun
Inflected Form(s): plural com•mu•ni•ties
Usage: often attributive
Etymology: Middle English comunete, from Anglo-French communité, from Latin communitat-, communitas, from communis
Date: 14th century
1: a unified body of individuals: as a: state, commonwealth b: the people with common interests living in a particular area; broadly : the area itself (the problems of a large community) c: an interacting population of various kinds of individuals (as species) in a common location d: a group of people with a common characteristic or interest living together within a larger society (a community of retired persons) e: a group linked by a common policy f: a body of persons or nations having a common history or common social, economic, and political interests (the international community) g: a body of persons of common and especially professional interests scattered through a larger society (the academic community) 2: society at large 3 a: joint ownership or participation b: common character : likeness (community of interests) c: social activity : fellowship d: a social state or condition


Er werd veel gesproken over communities zijnde de gemeenschap die een OB bedient. In ieder geval klaagde een collega erover dat er dit jaar erg veel OB in het programma zat. Waarschijnlijk ook omdat veel van die leuke 2.0. –dingen, zoals het organiseren van fotowedstrijden en reclamefilmpjes maken, tamelijk eenvoudig zijn op te zetten. Ik zie me hier toch nog niet zo gauw een foto-wedstrijd opzetten, hoewel community-building op Flickr ‘gewoon’ ook mogelijk is.
Nadrukkelijk is IM nu als een regulier onderdeel van je bibliotheekservice. En het toestaan om je catalogusitems te taggen en er een RSS op te nemen. Dat zijn allemaal wel zaken die ik binnen afzienbare tijd kan realiseren. In principe heb ik al een Library-account voor chatten en ben ik af en toe als bibliotheek op MSN en vanaf morgen beginnen we ook met een online catalogus met tag- en rss-mogelijkheid.
Andere zaken zijn veel meer verbonden aan de technische mogelijkheden, bijv. heb ik al een jaar geleden gevraagd of we ook nie tintern zouden kunnen bloggen, kan wel, maar dan moet wel eerst de intranetsite opnieuw worden ingericht. En dan het aan de man brengen van de vernieuwingen. Met Surfgroepen proberen we een discussiesite te runnen, maar het valt niet mee mensen te blijven motiveren. Advies: probeer andere ingangen en probeer het niet te veel te sturen. Jawel, een van de adviezen van Helene Blowers, zie haar presentatie over “Innovation starts with an I”.
Het was leuk, boeiend en ik heb er veel van opgestoken. Maar volgend jaar?
Geen opmerkingen: