8 apr 2008

Library Sandbox - Information Commons


The Library Sandbox: Testing Innovative Ideas door
Barbara Tierney, medeauteur van een boek over Information Commons (of Learning Commons of Scientific Commons) getiteld: “Transforming Library Service Through Information Commons: Case Studies for the Digital Age” . ALA Editions.


De behoefte aan een Library Sandbox waar met innovatieve toepassingen kan worden geexperimenteerd heeft geleid tot oprichting van de Information Commons.De Information Commons is de resultante van de collisie van de print age met de digital age. Niet alleen over technologie, maar over hoe een orgransatie zichzelf kan veranderen door het gebruik van die techniek.
Ze haalt het ‘ Information Commons Handbook’ aan van D Beagle. Information Commons hebben zich ontwikkeld door meer integratie met het onderwijs, naar Learning Commons. Sommige gaan nu nog verder door Research Commons op te zetten, voor ondersteuning bij onderzoek en het schrijven van subsidie-voorstellen.
Het is een aanpassing aan de veranderende behoefte van studenten en van de samenleving, de Next Gen generatie en de manier van lesgeven, waarbij lestijd meer discussietijd is dan dat een leraar zijn verhaal vertelt. Maar ook de veranderingen in de techniek (draadloos, multimedia, gaming) en het gebruik daarvan.
Herontwikkel de bibliotheek naar een ruimte waarin op flexibele manier kan worden samengewerkt. Er is een nieuwe ruimte nodig, waarin verschillende vormen van bronnengebruik, techniek en educatieve middelen gemixed worden.
Zij verwijst naar twee artikelen van David Lewis over de “ A strategy for Academic Libraries in the first quarter of the 21st century” (niet open access beschikbaar maar wel via een blog. En het artikel “ The academic library in 2010” wat een herziening daarvan is.
Flexibele opstelling en inrichting is belangrijk, maar ook de koffiecorner en WiFi-toegang en materialen voor multimedia, stel laptops ter beschikking en goede printfaciliteiten en groepsruimten. Zorg dat de servicedesk ook online makkelijk toegankelijk is en zorg dat het personeel daar ook achter staat en getraind is in ondersteuning van bijv. gebruik sociale netwerken en andere web 2.0 tools. Luister naar de gebruikers voor feedback,maar zorg ook voor structurele evaluatie.
Ze leest haar presentatie voor, wat een vreemde ervaring is in deze wereld vol powerpoints en afbeeldingen. Maar het is wel een goed verhaal en ze laat op het eind foto’s zien van Information Commons ruimte in diverse Universiteitsbibliotheken. Prachtige inrichting met Video Labs, LCD muren, Internet lobby’s, Smart boards, gigantische ruimten met PC’s, verschillende vormen van groepsruimten voor grote en kleine groepen. Maar ook mooie wegwijzers en overzichten van waar er nog computers zijn die beschikbaar zijn.

2 opmerkingen:

Dymphie zei

Toch geeft het wel te denken als je zelf niet in staat bent om een presentatie een beetje mooi op te tuigen ...

Dymphie zei

Toch geeft het wel te denken als je zelf niet in staat bent om een presentatie een beetje mooi op te tuigen ...